Main menu:

Služby

  • Zpracování daňové evidence
  • Zpracování podvojného účetnictví
  • Zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace
  • Zpracování přiznání daně z příjmu pro právnické osoby
  • Zpracování přiznání daně z příjmu pro fyzické osoby
  • Zpracování přiznání daně z přidané hodnoty
  • Zpracování silniční daně
  • Zastupování na úřadech
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví